ภาพตัวอย่างงานบริการของเรา

บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
งานดูแลผู้สูงอายุ งานดูแลผู้สูงอายุ

ช่วยดำเนินกิจวัตรประจำวัน เตรียมอาหาร จัดยา ประคองไปสถานที่ต่างๆ เดินออกกำลังกาย ฯลฯ

งานดูแลบ้าน แม่บ้าน

ทำความสะอาดบ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน ฯลฯ ดูแลเรื่องความสะอาดต่างๆ

งานดูแลดูแลเด็ก

ดูแลช่วงวัยต่างๆ เด็กอ่อนแรกเกิด เด็กเล็ก(ก่อนวัยเรียน) ดูแลป้อนอาหาร เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำทำความสะอาด เป็นต้น

เปิดสอนอบรมหลักสูตรการดูแล

หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก 420 ชั่วโมง จากสถาบันมาตรฐาน เรียนจบพร้อมการันตี มีงานรองรับแน่นอน

Follow us on Facebook