บริษัท เจเจ โฮม เทคแคร์ จำกัด

ที่ตั้งบริษัท

                66/24 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสอบถามเพิ่มเติม : 084-359-7864,098-458-2378