JJ Home takecare

          ผู้ให้บริการ จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย แม่บ้าน จัดส่งลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งพนักงานได้รับการอบรมหลักสูตรตามมาตรฐานสากล สามารถช่วยแบ่งเบาการดูแลผู้สูงอายุเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ท่าน “ดูแลทั่วถึง อบอุ่น ประดุจคนในครอบครัว”

ทีมงานทุกท่านผ่านการคัดกรอง เป็นทีมงานมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ มารยาทดีเยี่ยม
เพื่อให้ท่านไว้ใจทางเราและรับเราเป็นหนึ่งในครอบครัวท่าน

ติดต่อเรา Line

ประธานบริหาร

บุญญาพร ทองปั้น
ประธานผู้จัดการ

คุณตุ๊ก พยาบาลวิชาชีพ
ที่ปรึกษาบริษัท เจเจ โฮม เทคแคร์

ทีมงาน เจเจ โฮม เทคแคร์

Follow Us on Facebook