JJ HOMe Takecare

บริษัท เจเจ โฮม เทคแคร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อให้บริการช่วยดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ อีกทั้งรวมถึงบริการจัดหาแม่บ้านช่วยดูแลงานบ้านให้คุณ โดยคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถผ่านการรับรอง ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และงานบ้านแทนคุณอย่างถูกต้อง และมีมาตรฐาน พร้อมจัดส่งผู้ให้บริการถึงหน้าบ้านคุณทั่วประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม

ทำไม?. ต้องให้เราช่วยดูแลผู้สูงอายุให้คุณ

✔️  บุคลากรมีมาตรฐาน อบรมขั้นตอนการดูแลอย่างถูกต้อง

✔️  ให้บริการด้วยใจ ดุจญาติมิตร

✔️  ช่วยเหลือพาผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุไปพบแพทย์ตามนัด

✔️  แบ่งเบาการดูแล ให้ท่านมีเวลาทำงาน พักผ่อนมากยิ่งขึ้น

บุคลากรของเรา

พัฒนาคุณภาพบุคลากรอยู่เสมอ

           เรามุ่งเน้นพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรด้านต่างๆ เช่นบุคลิกภาพของเราอยู่เสมอ ความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้มีคุณภาพ และทันสมัยไม่ล้าหลัง ช่วยให้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็กเล็ก เด็กโต หรือช่วยเหลือเรื่องการดูงานบ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสารการอัพเดทข้อมูลของเรา